Viited

Siin on mõned viited teistele kodulehekülgedele internetis.

Eesti seadusandlus

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
Immuniseerimiskava...
Nakkushaiguste... kohta teabe edastamise kord...
Haiglanakkuste seire, ennetamise ... kord...
Nakkushaiguste riikliku registri ... põhimäärus

Sotsiaalministeerium

Koduleheküljed Eestis

SA Tartu Ülikooli Kliinikum: Infektsioonikontrolli teenistus

Terviseamet
Terviseameti Kesklabor
Nakkushaigused Eestis

Nakkushaiguste infosüsteem (NAKIS)
Nakkushaiguste infosüsteemi kasutusjuhend

Tervise Arengu Instituut

Eesti Haigekassa

Koduleheküljed välismaal

World Health Organization
WHO Guidelines

Centres for Disease Control and Prevention (CDC)
Healthcare-associated Infections (HAIs)
    HAIs Guidelines and Recommendations (CDC)
    HAIs Prevention Tools (CDC)
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR, CDC)

European Centre for Disease Prevention and Control (European CDC)
European CDC - Activities - Surveillance
    The European Surveillance System (TESSy)
      Interactive TESSy databases
    Disease specific surveillance
      Antimicrobial Resistance and Healthcare-associated Infections Programme
    European surveillance networks
      Healthcare-associated Infections Surveillance Network (HAI-Net)
      European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)
European CDC - Activities - Disease programmes
    Antimicrobial Resistance and HAI-s Programme
    Influenza Programme
    Tuberculosis Programme
European CDC - Publications - Surveillance reports
European CDC - Publications - Guidance

The European Working Group for Legionella Infections (EWGLI, Unated Kingdom)
NoroNet (Netherlands)
The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST, Sweden)

Eurosurveillance - WEB-ajaleht

The National Resource for Infection Control (NRIC, Great Britain)

Australian Infection Control Association (AICA, Australia)
Australian Guidelines...
Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC, USA)
APIC Practice Guidelines...
APIC Implementation Guides...
Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC)
APSIC Guidelines...
Community and Hospital Infection Control Association (CHICA, Canada)
CHICA-Canada Guidelines...
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID, Switzerland)
ESCMID Guidelines...
Other Guidelines...
Federation of Infectious Diseases Societies of Southern Africa (FIDSSA)
FIDSSA Guidelines...
Hospital Infection Society (HIS, Great Britain)
HIS Guidelines...
The Health Protection Surveillance Centre (HPSC, Ireland)
HPSC (SARI) Guidelines...
Infectious Diseases Society of America (IDSA, USA)
IDSA Practice Guidelines...
The International Federation of Infection Control (IFIC)
Basic Concepts of Infection Control
How To Form A Successful Infection Control Society
Information Resources in Infection Control
Infection Control Societies...
Infection Prevention Society (IPS, Great Britain)
The Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA, USA)
SHEA Guidelines...

Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry (Finland)
Suomalainen Lääkäriseura DUODECIM (Finland)
Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy (SSAC)

Robert Koch Institut (Germany)

Outbreak Database (Germany)